Goethe-Test PRO

Tööalane saksa keel

Te soovite…

ISIKLIKU ARENGU HUVIDES:
hinnata oma keeletaset realistlikult / saada ideid täiendõppeks ja leida sobivaid kursuseid

ETTEVÕTTENA:
testida tööle kandideerijate ja töötajate keeleoskust / hinnata täiendõppe tulemusi / luua asjakohase baasi täiendõppe jaoks

Goethe-Test PRO – selgus vaid 60 minutiga!

Olgu isikliku tööalase karjääri huvides või kogu ettevõtte konkurentsivõime parandamiseks – edu ei tule iseenesest. Edu põhineb usaldusel. Usaldus tekib, kui räägitakse ühte keelt. Küsimus on seega: kui hea on teie saksa keel? Milline on teie praeguste või tulevaste töötajate keeleoskus?

Goethe-Test PRO: tööalane saksa keel annab vastuse. Meie arvutipõhine saksa keele test selgitab kiiresti ja usaldusväärselt välja tööalase keeleoskuse kuulamis- ja lugemisepädevuse.

Individuaalne ja sisukas

Goethe-Test PRO teeb moodsa tehnoloogia abil 60 kuni 90 minutiga kindlaks individuaalse keeletaseme. Kõik osalejad alustavad samalt tasemelt. Testi käigus valib programm iga ülesande vastavalt eelnevale vastusele ja sobitub optimaalselt vastaja keeleoskuse tasemele. Seega läbikukkumist ei kaasne: pärast testi tegemist saadakse kohe tulemus ja väljastatakse tunnistus, milles kirjeldatakse põhjalikult keeletaset, samuti sobib see ideaalselt selleks, et teha otsus näiteks täiendõppe meetmete kohta.

Goethe-Test PRO-d saab teha paindlikult: kas üle kogu maailma meie eksamikeskustes või teie ettevõttes kohapeal. Testis kasutatakse Business Language Testing Service’i (BULATS) tunnustatud meetodeid ja test põhineb Euroopa keeleõppe raamdokumendil.

Tee meie juurde

Soovite saada iseenda või oma töötajate keeleoskuse kohta selget hinnangut, mitte umbmääraseid oletusi? Selleks võtke meiega ühendust! Teeme teile mittesiduva pakkumise ja abistame teid testi ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

Aitame teid meeleldi ka sobivate täiendõppe meetmete ja keelekursuste kavandamisel ettevõtete jaoks.