Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Alusta algusest! Noortele mõeldud eksamiga Fit in Deutsch 1

Eksami Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 sooritamisega tõendad,  et oled võimeline väga lihtsal viisil saksa keeles suhtlema. Eksam eeldab elementaarset keeleoskust ja vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuuest tasemest esimesele (A 1).

Pärast eksami sooritamist

  • mõistad argiolukordades lihtsaid küsimusi ja teateid, saad aru telefoniteadetest, raadiost tulevast infost ja lühivestlustest,
  • oskad leida infot kirjalikest lühiteadetest, kuulutustest, kirjeldustest, kirjadest ja lihtsatest ajaleheartiklitest,
  • oskad kirjutada lühikesi isiklikke teateid,
  • oskad vestluse käigus end esitleda ning enda kohta käivatele küsimustele vastata,
  • oskad vestlustes esitada lihtsaid küsimusi ja vastata enda kohta käivatele küsimustele,
  • oskad sõnastada argielus vajalikke palveid ja küsimusi ning nendele reageerida.

Lisainfo ja harjutusmaterjal eksamiks
Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Materjalid allalaadimiseks

Eksamikord (.PDF)
Läbiviimise kord (saksa/inglise; .PDF)

Läbiviimise kord (saksa/eesti; .PDF)

Käsiraamat (saksa/inglise; .PDF)

Täiendused eksami läbiviimise korras:

Erivajadustega eksaminandid (.PDF)
Erivajadustega eksaminandid (.PDF)