Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Hoogu juurde. Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Eksam Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 eeldab elementaarset keeleoskust ja vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuuest tasemest teisele (A 1).

Pärast eksami sooritamist

  • eristate olulisimat argivestlustest, aga ka raadiost või telefonist tulevatest lühiteadetest,
  • oskate leida olulisimat infot lühikestest ajaleheartiklitest, argielu puudutavatest kuulutustest ja avalikelt viitadelt,
  • oskate täita kauplustes, pankades või ametiasutustes vajalikke formulare,
  • oskate kirjutada oma vahetusse elukeskkonda puutuvaid teateid,
  • oskate end vestluspartnerile esitleda ja oma elust vestelda,
  • oskate argiteemadel vesteldes küsimusi esitada ja küsimustele vastata,
  • suudate argivestlustes partneriga milleski kokku leppida.

Lisainfo ja harjutusmaterjal eksamiks

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Materjalid allalaadimiseks

Eksamikord (.PDF)

Läbiviimise kord (saksa/inglise.PDF)

Läbiviimise kord (saksa/eesti.PDF)

Käsiraamat (saksa.PDF)

Sõnavara (saksa.PDF)

Täiendused eksami läbiviimise korras:

Erivajadustega eksaminandid (.PDF)
Erivajadustega eksaminandid (.PDF)