Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2

Suur samm edasi: Das Goethe-Zertifikat B2

Eksam Goethe-Zertifikat B2 eeldab edasijõudnud keelevaldamist ja vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuuest tasemest neljandale (B 2).

Pärast eksami sooritamist

  • suudate (nt raadiosaadetes) jälgida nii konkreetsete kui abstraktsete teemade põhisisu ja eristada enese jaoks olulist infot,
  • mõistate erinevat laadi tekste, sh nii lühemaid (nt kuulutused) kui ka pikemaid kompleksseid  aimetekste, kommentaare ja aruandeid,
  • oskate käsitleda kirjalikus vormis keerukat ainest, kirjutades selgelt ja liigendatult, ning suudate parandada teiste isikute tekste,
  • oskate esitada suuliselt oma seisukohti üldiste või teile isiklikku huvi pakkuvate teemade kohta, kõneldes selgelt ja liigendatult,
  • osaleda aktiivselt diskussioonides teile tuttavatel teemadel, väljendades ja põhjendades oma seisukohti.

Lisainfo ja harjutusmaterjal eksamiks

Goethe-Zertifikat B2

Materjalid allalaadimiseks

Eksamikord (PDF, 582 KB)
Läbiviimise kord (PDF, 594 KB)

Täiendused eksami läbiviimise korras:

Erivajadustega eksaminandid (PDF, 98 KB)
Erivajadustega eksaminandid (PDF, 61 KB)

Uudis!

EVÕL katab saksa keele õpetajatele Goethe-Zertifikat eksami kulu.

Loe edasi