Kursused tase B2

B2Kursuse mahtÕpetajaToimumise aegKursuse kestusHindRegistreerumine
B2.160 akad tDiana Kollin-PoomE, K 18.00-19.3024.01.-04.05.2022 415 eurot (raamatuga)Registreerumine
B2.260 akad tMaria KljujevaE, K 16.20-17.5024.01.-04.05.2022 390 eurot Registreerumine

b2Keeletaseme kirjeldus

ELEMENTAARNE KEELEKASUTUS B2

Saab kuulamisel aru pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul isegi nende keerukamatest nüanssidest. Saab aru enamiku teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust. Saab lugemisel aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, kus autorid väljendavad mingeid kindlaid seisukohti või vaatenurki. Saab aru tänapäevasest proosast. Oskab vestelda piisavalt spontaanselt ja ladusalt, nii et suhtlemine keelt emakeelena kõnelevate inimestega on täiesti võimalik. Saab aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskab oma seisukohti väljendada ja põhjendada. Oskab selgelt ja üksikasjalikult käsitleda ainest laias teemaderingis, mis puudutab huvialasid. Oskab selgitada oma seisukohti aktuaalsetel teemadel, tuues välja eri arvamuste poolt- ja vastuargumendid. Oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste huvi pakkuvas teemaderingis. Oskab kirjutada esseed, aruannet või referaati, edastamakas infot ning kommenteerides ja põhjendades oma seisukohti. Oskab kirjutada kirju, milles tõstab esile kogemuste ja sündmuste talle olulisi aspekte.