Kursused tase B2

B2Kursuse maht / UmfangToimumise aeg / ZeitenKursuse kestus / KursdauerHind / PreisRegistreerumine / Anmeldung
B2.260 akad t / UEL / Sa 10.00-13.1527.01.-4.05.24450 eurot / EUR*Registreerumine / Anmeldung
B2.360 akad t / UET, N / Di, Do 18.00-19.3023.01.-2.05.24450 eurot / EUR*Registreerumine / Anmeldung
* Hinnad on tavagrupile, mille suurus on vähemat 7 inimest. Väikegrupile kehtib erihind. /
Die Preise sind für Gruppen, die mehr als 7 Teilnehmer haben. Für Kleingruppen gilt ein Sonderpreis.

b2Keeletaseme kirjeldus

ELEMENTAARNE KEELEKASUTUS B2

Saab kuulamisel aru pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul isegi nende keerukamatest nüanssidest. Saab aru enamiku teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust. Saab lugemisel aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, kus autorid väljendavad mingeid kindlaid seisukohti või vaatenurki. Saab aru tänapäevasest proosast. Oskab vestelda piisavalt spontaanselt ja ladusalt, nii et suhtlemine keelt emakeelena kõnelevate inimestega on täiesti võimalik. Saab aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskab oma seisukohti väljendada ja põhjendada. Oskab selgelt ja üksikasjalikult käsitleda ainest laias teemaderingis, mis puudutab huvialasid. Oskab selgitada oma seisukohti aktuaalsetel teemadel, tuues välja eri arvamuste poolt- ja vastuargumendid. Oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste huvi pakkuvas teemaderingis. Oskab kirjutada esseed, aruannet või referaati, edastamakas infot ning kommenteerides ja põhjendades oma seisukohti. Oskab kirjutada kirju, milles tõstab esile kogemuste ja sündmuste talle olulisi aspekte.