Niveau A1

A1Kursuse mahtÕpetajaToimumise aegKursuse kestusHindRegistreerumine
A1.1 Algajad60 akad tMaria KljujevaL 10.00–13.1524.09.2022-14.01.2023 475 eurot (raamatuga)Registreerumine
A1.1 Algajad, veebipõhine kursus60 akad tHiie AllveeE, N 16.20–17.5012.09.-22.12.2022 475 eurot (raamatuga)Registreerumine
A1.2 Algajad60 akad tRiina RammoE, K 16.20–17.5012.09.-21.12.2022450 eurot Registreerumine

a1

Keeletaseme kirjeldus

ELEMENTAARNE KEELEKASUTUS A1

Saab kuulamisel aru tuttavatest sônadest ja fraasidest, mis puudutavad ennast, oma perekonda ja vahetut ümbrust, kui räägitakse aeglaselt ja selgelt. Saab lugemisel aru tuttavatest nimedest, sônadest ja väga lihtsatest lausetest näiteks siltidel, plakatitel vôi kataloogides. Oskab lihtsal viisil suhelda tingimusel, et vestluspartner räägib aeglaselt, vajadusel öeldut kordab vôi ümber sônastab ning vestlemisel aitab. Oskab esitada lihtsaid küsimusi ja neile vastata. Oskab kasutada lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks kohta, kus elab, ja inimesi, keda tunneb. Oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet (nt. postkaarti puhkusetervitusega) ning täita formulare (nt. hotelli registreerimislehte, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/ kodakondsust).