Niveau A1

A1Kursuse maht / UmfangToimumise aeg / ZeitenKursuse kestus / KursdauerHind / PreisRegistreerumine / Anmeldung
A1.1 Algajad / Anfänger60 akad t / UET, N / Di, Do 16.20–17.5023.01.-2.05.24480 eurot (raamatuga) / EUR (Buch inkl.)*Registreerumine / Anmeldung
A1.2 Algajad / Anfänger60 akad t / UET, N / Di, Do 16.20–17.5023.01.-2.05.24450 eurot / EUR*Registreerumine / Anmeldung
A1.2 Algajad / Anfänger60 akad t / UEE, K / Mo, Mi 18.00-19.3022.01.-6.05.24450 eurot / EUR*Registreerumine / Anmeldung
* Hinnad on tavagrupile, mille suurus on vähemat 7 inimest. Väikegrupile kehtib erihind. /
Die Preise sind für Gruppen, die mehr als 7 Teilnehmer haben. Für Kleingruppen gilt ein Sonderpreis.
a1

Keeletaseme kirjeldus

ELEMENTAARNE KEELEKASUTUS A1

Saab kuulamisel aru tuttavatest sônadest ja fraasidest, mis puudutavad ennast, oma perekonda ja vahetut ümbrust, kui räägitakse aeglaselt ja selgelt. Saab lugemisel aru tuttavatest nimedest, sônadest ja väga lihtsatest lausetest näiteks siltidel, plakatitel vôi kataloogides. Oskab lihtsal viisil suhelda tingimusel, et vestluspartner räägib aeglaselt, vajadusel öeldut kordab vôi ümber sônastab ning vestlemisel aitab. Oskab esitada lihtsaid küsimusi ja neile vastata. Oskab kasutada lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks kohta, kus elab, ja inimesi, keda tunneb. Oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet (nt. postkaarti puhkusetervitusega) ning täita formulare (nt. hotelli registreerimislehte, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/ kodakondsust).