Kursused tase A2

A2Kursuse maht / UmfangToimumise aeg / ZeitenKursuse kestus / KursdauerHind / PreisRegistreerumine / Anmeldung
A2.160 akad t / UEE, K / Mo, Mi 16.20-17.5022.01.-6.05.24480 eurot (raamatuga) / EUR (Buch inkl.)*Registreerumine / Anmeldung
A2.260 akad t / UEL / Sa 10.00-13.1527.01.-4.05.24450 eurot / EUR*Registreerumine / Anmeldung
* Hinnad on tavagrupile, mille suurus on vähemat 7 inimest. Väikegrupile kehtib erihind. /
Die Preise sind für Gruppen, die mehr als 7 Teilnehmer haben. Für Kleingruppen gilt ein Sonderpreis.

a1

Keeletaseme kirjeldus

ELEMENTAARNE KEELEKASUTUS A2

Saab kuulamisel aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sônadest, mis on vahetult seotud oluliste valdkondadega (nt. info enda ja perekonna kohta, sisseostude tegemine, töö). Saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste pôhisisust. Saab lugemisel aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest. Oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäevatekstidest (nt. reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sôiduplaanid), samuti saab aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest. Saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nôuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab kaasa rääkida, ehkki ei oska veel ise vestlust juhtida. Oskab kasutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tausta, praegust vôi eelmist tööd. Oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, nt. kellegi tänamiseks.