Kursused tase A2

A2Kursuse mahtÕpetajaToimumise aegKursuse kestusHindRegistreerumine
A2.160 akad tÕie KirsT, N 16.20–17.5025.01.-11.05.2022 415 eurot (raamatuga)Registreerumine
A2.1 veebipõhine kursus60 akad tHiie AllveeE, N 18.00-19.3024.01.-04.05.2022 415 eurot (raamatuga)Registreerumine
A2.260 akad tDiana Kollin-PoomE, K 16.20-17.5024.01.-04.05.2022 390 eurot Registreerumine
A2.2 Nädalavahetuse kursus60 akad tDiana Kollin-PoomL 10.00-13.0029.01.-07.05.2022390 eurot Registreerumine

a1

Keeletaseme kirjeldus

ELEMENTAARNE KEELEKASUTUS A2

Saab kuulamisel aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sônadest, mis on vahetult seotud oluliste valdkondadega (nt. info enda ja perekonna kohta, sisseostude tegemine, töö). Saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste pôhisisust. Saab lugemisel aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest. Oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäevatekstidest (nt. reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sôiduplaanid), samuti saab aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest. Saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nôuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab kaasa rääkida, ehkki ei oska veel ise vestlust juhtida. Oskab kasutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tausta, praegust vôi eelmist tööd. Oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, nt. kellegi tänamiseks.