Kursused tase B1

B1Kursuse mahtÕpetajaToimumise aegKursuse kestusHindRegistreerumine
B1.160 akad tDiana Kollin-PoomE, K 18.10-19.4025.01.-10.05.21415 eurot (raamatuga)Registreerumine
B1.260 akad tMaria KljujevaE, K 16.20-17.5025.01.-10.05.21390 eurotRegistreerumine
B1.260 akad tÕie KirsT, N 18.10-19.4026.01.-06.05.21390 eurotRegistreerumine

b1Keeletaseme kirjeldus

ELEMENTAARNE KEELEKASUTUS B1

Saab kuulamisel aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, kool, vaba aeg jne. Saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- vôi telesaadete pôhisisust, kui need käsitlevad päevateemasid. Saab lugemisel aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või oma tööga seotud sõnadest. Saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades. Saab enamasti keelega hakkama maal, kus see on kasutusel. Oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal: pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmised. Oskab lihtsate seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi. Oskab lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane. Oskab edasi anda jutu, raamatu ja filmi sisu ning kirjeldada oma muljeid. Oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või huvi pakkuval teemal. Oskab kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid.