Kursused tase C1

C1Kursuse maht / UmfangToimumise aeg / ZeitenKursuse kestus / KursdauerHind / PreisRegistreerumine / Anmeldung
C1.160 akad t / UET, N / Di, Do 18.00-19.3023.01.-2.05.24480 eurot (raamatuga) / EUR (Buch inkl.)*Registreerumine / Anmeldung
C1.360 akad t / UEE, K / Mo, Mi 16.20-17.5022.01.-6.05.24450 eurot / EUR*Registreerumine / Anmeldung
* Hinnad on tavagrupile, mille suurus on vähemat 7 inimest. Väikegrupile kehtib erihind. /
Die Preise sind für Gruppen, die mehr als 7 Teilnehmer haben. Für Kleingruppen gilt ein Sonderpreis.

c1Keeletaseme kirjeldus

KOMPETENTNE KEELEKASUTUS C1

Saab kuulamisel aru pikemast tekstist isegi siis, kui see pole selgelt liigendatud ja seosed on esitatud kas kaudselt või vihjamisi. Saab suurema vaevata aru teleprogrammidest ja filmidest. Saab lugemisel aru pikkadest ja keerulistest tekstidest, nii olustikulistest kui ka kirjanduslikest, tajudes nende stilistilist eripära. Saab aru erialastest artiklitest ja pikematest tehnilistest juhenditest isegi siis, kui need ei puuduta vahetult oma eriala. Oskab end mõistetavaks teha ladusalt ja spontaanselt, väljendeid eriti otsimata. Oskab kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii ühiskondlikel kui ka tööalastel eesmärkidel. Oskab avaldada mõtteid ja arvamusi ning vestluses teemat arendada. Oskab keerulisi teemasid täpselt ja üksikasjalikult kirjeldada, välja tuua alateemad ja olulisemad punktid ning teha kokkuvõtet. Oskab ennast väljendada selges, hästi liigendatud tekstis, avaldades oma arvamust vajaliku põhjalikkusega. Oskab kirjutada kirja, esseed või aruannet keerukal teemal ja esile tõsta olulisemat. Oskab lugejast lähtuvalt kohandada oma stiili.