Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Alusta! Noortele mõeldud eksamiga Fit in Deutsch

Eksami Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch  sooritamisega tõendad,  et oled võimeline  lihtsal viisil saksa keeles suhtlema. Eksam vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuuest tasemest teisele (A 2).

Pärast eksami sooritamist

  • mõistad argiolukordades lihtsaid küsimusi ja teateid, saad aru telefoniteadetest, raadiost tulevast infost ning lühivestlustest,
  • oskad leida olulisimat  infot kirjalikest lühiteadetest, kuulutustest, kirjeldustest, kirjadest ja lihtsatest ajaleheartiklitest,
  • oskad kirjutada lühikesi isiklikke teateid,
  • oskad vestluse käigus end esitleda ja enda kohta käivatele küsimustele vastata,
  • oskad vestlustes esitada lihtsaid küsimusi ja vastata küsimustele, kui vestlusteema sind puudutab,
  • oskad sõnastada argielus vajalikke palveid ja küsimusi ning nendele reageerida.

Lisainfo ja harjutusmaterjal eksamiks

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 

Materjalid allalaadimiseks

Eksamikord (PDF)

Läbiviimise kord (PDF)

Sõnavara (PDF)

Täiendused eksami läbiviimise korras:

Erivajadustega eksaminandid (PDF)
Erivajadustega eksaminandid (PDF,)