Eksamid

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Alusta algusest! Noortele mõeldud eksamiga Fit in Deutsch 1

Eksami Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 sooritamisega tõendad,  et oled võimeline väga lihtsal viisil saksa keeles suhtlema. Eksam eeldab elementaarset keeleoskust ja vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuuest tasemest esimesele (A 1).

Loe lähemalt

 

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Hoogu juurde. Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Eksam Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 eeldab elementaarset keeleoskust ja vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuuest tasemest teisele (A 1).

Loe lähemalt

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Alusta! Noortele mõeldud eksamiga Fit in Deutsch

Eksami Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch  sooritamisega tõendad,  et oled võimeline  lihtsal viisil saksa keeles suhtlema. Eksam vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuuest tasemest teisele (A 2).

Loe lähemalt

 

Goethe-Zertifikat A2

Hoogu juurde. Goethe-Zertifikat A2

Eksam Goethe-Zertifikat A2 eeldab elementaarset keeleoskust ja vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuuest tasemest teisele (A 2).

Loe lähemalt

 

Goethe-Zertifikat B1

Teie järgmine samm: Goethe-Zertifikat B1.

Eksam Goethe-Zertifikat B1 eeldab saksa keele iseseisvat kasutust ning vastab kolmandale tasemele (B1) Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuueastmelisel keeleoskustasemete skaalal.

Loe lähemalt

 

Goethe-Zertifikat B2 

Suur samm edasi: Das Goethe-Zertifikat B2.

Eksamit Goethe-Zertifikat B2 on edasi arendatud. Uut modulaarset eksamiversiooni Goethe-Zertifikat B2 on võimalik sooritada alates 2019. aastast. Eestis on uut eksamit Goethe-Zertifikat B2 võimalik sooritada alates 01.08.2019.

Goethe-Zertifikat B2 on täiskasvanutele ja alates 2019. a. ka noortele mõeldud saksa keele eksam. See tõendab edasijõdnu tasemel keeleoskust ning vastab neljandale tasemele (B2) Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuueastmelisel keeleoskustasemete skaalal.

Loe lähemalt

 

Goethe-Zertifikat C1

Juba päris kaugel. Eksam Goethe-Zertifikat C1

Eksam Goethe-Zertifikat C1 eeldab kompetentset keelevaldamist ja vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuuest tasemest viiendale (C 1).

Loe lähemalt

 

Goethe-Zertifikat C2: GDS

See on mäe tipp. Goethe-Zertifikat C2: GDS

Alates 01.01.2012 vahetab Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom välja kolm varasemat eksamit Goethe-Zertifikat: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) ja Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).

Das Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom eeldab väga kõrget keeletaset ja dokumenteerib kuuenda ja vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendile kõige kõrgema C2 keeletaseme.

Loe lähemalt