Goethe-Zertifikat C1

UUS AASTAL 2024

Uut mooduleksamit Goethe-Zertifikat C1 saab sooritada alates 01.01.2024. Uus mooduleksam Goethe-Zertifikat C1 asendab alates 2024 praeguse eksami. Arvestage sellega oma eksamiaja planeerimisel.

Goethe-Zertifikat C1

Juba päris kaugel. Eksam Goethe-Zertifikat C1

Eksam Goethe-Zertifikat C1 eeldab kompetentset keelevaldamist ja vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuuest tasemest viiendale (C 1).

Pärast eksami sooritamist

  • mõistate vaevata pikemaid raadiosaateid ja ettekandeid,
  • mõistate erinevat laadi tekste, sh ka pikemaid ja keerukamaid aimetekste, kommentaare ja aruandeid,
  • oskate käsitleda kirjalikus vormis keerukamat ainest, väljendudes selgelt ja liigendatult ning adressaati arvestavalt,
  • väljendute suuliselt spontaanselt ja  ladusalt, oskate väljendada oma seisukohti, sõnastate täpselt oma mõtteid ja arvamusi ning teete seda vajaliku põhjalikkusega.

Lisainfo ja harjutusmaterjal eksamiks

Goethe-Zertifikat C1

Materjalid allalaadimiseks

Eksamikord (PDF)

Läbiviimise kord (PDF)

Käsiraamat (PDF)

Täiendused eksami läbiviimise korras

Erivajadustega eksaminandid (PDF)
Erivajadustega eksaminandid (PDF)

(UUS 2024) Lisainfo ja harjutusmaterjal eksamiks

Goethe-Zertifikat C1

Materjalid allalaadimiseks (UUS 2024)

Eksamikord (PDF)

Läbiviimise kord (PDF)

Täiendused eksami läbiviimise korras (UUS 2024)

Erivajadustega eksaminandid (PDF)
Erivajadustega eksaminandid (PDF)