Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C1

Juba päris kaugel. Eksam Goethe-Zertifikat C1

Eksam Goethe-Zertifikat C1 eeldab kompetentset keelevaldamist ja vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuuest tasemest viiendale (C 1).

Pärast eksami sooritamist

  • mõistate vaevata pikemaid raadiosaateid ja ettekandeid,
  • mõistate erinevat laadi tekste, sh ka pikemaid ja keerukamaid aimetekste, kommentaare ja aruandeid,
  • oskate käsitleda kirjalikus vormis keerukamat ainest, väljendudes selgelt ja liigendatult ning adressaati arvestavalt,
  • väljendute suuliselt spontaanselt ja  ladusalt, oskate väljendada oma seisukohti, sõnastate täpselt oma mõtteid ja arvamusi ning teete seda vajaliku põhjalikkusega.

Lisainfo ja harjutusmaterjal eksamiks

Goethe-Zertifikat C1

Materjalid allalaadimiseks

Eksamikord (PDF, 582 KB)
Läbiviimise kord
(PDF, 584 KB)

Täiendused eksami läbiviimise korras

Erivajadustega eksaminandid (PDF, 98 KB)
Erivajadustega eksaminandid (PDF, 61 KB)

Uudis!

Uudis!

EVÕL katab saksa keele õpetajatele Goethe-Zertifikat eksami kulu.

Loe edasi