Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B1

Teie järgmine samm: Goethe-Zertifikat B1

Uus eksam Goethe-Zertifikat B1 vahetab alates 01.05.2013 osades väljavalitud eksamikeskustes ja alates 01.08.2013 üle kogu maailma välja senised eksamid Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD) ja Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZDj).

Goethe-Zertifikat B1 on eksam nii noortele kui ka täiskasvanutele.

See tõendab saksa keele iseseisvat kasutust ning vastab kolmandale tasemele (B1) Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuueastmelisel keeleoskustasemete skaalal.

Eksami sooritanu

  • saab aru põhilisest informatsioonist, kui kasutatakse kirjakeelt ning tegemist on tuttavate teemadega nagu tööelu, kool, vaba aeg jms.,
  • saab hakkama olukordades, mis võivad ette tulla saksakeelsetes riikides reisides,
  • suudab end lihtsalt ja selgelt tuttavatel ja endale huvipakkuvatel teemadel väljendada,
  • suudab sündmustest ja kogemustest rääkida, kirjeldada unistusi, lootusi ja eesmärke ning esitada lühikesi põhjendusi ja selgitusi.

Lisainfo ja harjutusmaterjal eksamiks

Goethe-Zertifikat B1

Materjalid allalaadimiseks

Eksamikord (PDF)
Läbiviimise kord (PDF)

Sõnavara (PDF)

 

Täiendused eksami läbiviimise korras:

Erivajadustega eksaminandid (PDF)
Erivajadustega eksaminandid (PDF)