Goethe-Zertifikat A2

Goethe-Zertifikat A2

Hoogu juurde. Goethe-Zertifikat A2

Eksam Goethe-Zertifikat A2 eeldab elementaarset keeleoskust ja vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuuest tasemest teisele (A 2).

Pärast eksami sooritamist

  • eristate olulisimat argivestlustest, aga ka raadiost või telefonist tulevatest lühiteadetest,
  • oskate leida olulisimat infot lühikestest ajaleheartiklitest, argielu puudutavatest kuulutustest ja avalikelt viitadelt,
  • oskate täita kauplustes, pankades või ametiasutustes vajalikke formulare,
  • oskate kirjutada oma vahetusse elukeskkonda puutuvaid teateid,
  • oskate end vestluspartnerile esitleda ja oma elust vestelda,
  • oskate argiteemadel vesteldes küsimusi esitada ja küsimustele vastata,
  • suudate argivestlustes partneriga milleski kokku leppida.

Lisainfo ja harjutusmaterjal eksamiks

Goethe-Zertifikat A2

Materjalid allalaadimiseks

Eksamikord (PDF, 582 KB)
Läbiviimise kord (PDF, 584 KB)

Täiendused eksami läbiviimise korras:

Erivajadustega eksaminandid (PDF, 98 KB)
Erivajadustega eksaminandid (PDF, 61 KB)

Uudis!

Uudis!

EVÕL katab saksa keele õpetajatele Goethe-Zertifikat eksami kulu.

Loe edasi