Praktikum

Üldine info ja eeldused

Tallinna Saksa Kultuuriinstituudis on võimalik sooritada praktikat germanistika ja saksa keele kui võõrkeele üliõpilastel. Täpsemat infot meie kursuste ja pakkumiste kohta leiate käesolevalt kodulehelt.

Praktikumi raames on võimalik meie keelekursustel hospiteerida, erinevate tundide ja kursustega tutvuda ning samuti koostöös kursuse juhendaja ja praktikumi juhendajaga osaliselt või täielikult kursust läbi viia.

Meie pakume praktikandile:
• võimalust tutvuda keelekursustega ja erinevate võimalustega saksa keele kui võõrkeele valdkonnas
• võimalust teha reklaamitööd
• võimalust kaasa lüüa erinevate ülesannete täitmisel ja nende iseseisvaks läbiviimiseks

Meie ootused praktikandile:
• huvi saksa keele kui võõrkeele vastu
• valmisolek iseseisvaks tööks
• ülikooliõpingud germanistika või mõne võõrkeele valdkonnas huviga saksa keele kui võõrkeele vastu
• arvuti kasutamise oskused

Kestvus ja praktika toimumise aeg

Üldjuhul soovitame sooritada kolmekuulise praktikumi, kuid vastavalt kokkuleppele on võimalik ka lühem ajaperiood. Palun tutvuge meie semestriaegadega, kuna väljaspool neid aegasid ei ole võimalik meie juures praktikat sooritada.

Tasustamine ja kindlustus
Praktikumi eest töötasu ei maksta. Seega tuleb praktikumi ajal oma majutuse ja elamiskulude rahastamine ise tagada. Kahjuks ei ole TSKI võimalik toetust anda. Enne praktikumi alustamist tuleb Teil Saksamaal oma ravikindlustuse käest järele uurida, millised ravikindlustus tingimused Teile Eestis kehtivad. Samuti kontrollige oma õnnetusjuhtumi kindlustuse olemasolu Eestis viibimise ajal.

Kandideerimine

Kui Te soovite meie juures oma praktikumi sooritada, siis palun planeerige oma kandideerimine ajalise varuga.

Kandideerimisel ootame Teilt:
–    CVd
–    fotot
–    tunnistusi, soovitusi jne
–    motivatsioonikirja selgitusega, miks Te soovite oma praktikumi sooritada eelkõige Tallinnas

Palun saatke oma dokumendid aadressile: